Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej - Studia inżynierskie Biała Podlaska


Studia inżynierskie Biała Podlaska

Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej wystosowała kompleksową ofertę edukacyjną. Studenci mogą tutaj kształcić się na 18 kierunkach bezpłatnych studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich oraz magisterskich uzupełniających. Celem tej uczelni jest wykształcenie młodzieży na wysokim poziomie oraz inicjowanie wraz z prowadzeniem badań naukowych. Podejmowane są również działania dla rozwoju miasta i regionu. Dlatego do dwóch dekad placówka ta uzyskuje akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Tym bardziej, że stale się rozwija, podwyższając poziom nauczania.
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Sidorska 95 / 97
21-500 Biała Podlaska
lubelskie
Tel.: +48833449900
NIP: 5372131853
FB -