Biuro notarialne w Wrocławiu - usługi notarialne


Biuro notarialne Wrocław

Kancelaria notarialna Anny Borzemskiej - Wiliczkiewicz oferuje następujące usługi notarialne: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów poszczególnych dokumentów, sporządzanie projektów aktywów, oświadczeń i innych dokumentów, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, wykonywanie innych czynności, wynikających z odrębnych przepisów prawnych.
Kancelaria Notarialna Anna Borzemska-Wiliczkiewicz
ul. Gwiaździsta 16 / 1
53-413 Wrocław
dolnośląskie
Tel.: 786929511
NIP: 8992296107